Pianobeton jest lekkim, płynnym, samopoziomującym materiałem nie wymagającym zagęszczania. Wytwarzany jest ze zwykłego cementu portlandzkiego, wody oraz specjalistycznej piany nadającej mu szereg atrakcyjnych parametrów.
    lekkość - dzięki dużej ilości mikroskopijnych pęcherzyków powietrza możliwe do osiągnięcia gęstości rozpoczynają się od 300kg/m3 przy jednoczesnym zachowaniu jednorodnej struktury wewnętrznej materiału
    płynność - zawarte w pianobetonie mikroskopijne pęcherzyki powietrza działają jak łożyska, dzięki czemu dociera on we wszystkie szczeliny bez konieczności wibrowania
    właściwości izolacyjne - powietrze jest wspaniałym izolatorem - pianobeton zawiera go nawet 80%. Dzięki temu posiada korzystne, niskie współczynniki przewodności cieplnej
    mrozoodporność - dzięki porowatej strukturze zamarznięcie pianobetonu nie powoduje jego uszkodzeń
    ogniotrwałość

Z a s t o s o w a n i a :

Izolacja termiczna i akustyczna posadzek w budownictwie ogólnym
Dzięki zawartości powietrza sięgającej 80% pianobeton jest konkurencyjny wobec tradycyjnych rozwiązań stosowanych w budownictwie. Jest materiałem przeznaczonym do wykonywania samopoziomujących się warstw wyrównawczych i podkładów podłogowych charakteryzujących się wysokim współczynnikiem tłumienia dźwięków, ognioodpornością, niską przewodnością cieplną.
Charakteryzuje się również bardzo niskimi nakładami robocizny, tzn. jedna warstwa zastępująca np. folię izolacyjną, styropian i beton.
Prefabrykaty
Pianobeton jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat przy produkcji elementów prefabrykowanych. Jednym z wielu zastosowań są cienkościenne obudowy do wkładów grzewczych kominkowych.

 

Wypełnienie wykopów instalacyjnych
Dzięki swoim właściwościom samorozlewnym stanowi bezproblemowy materiał do wypełnienia wszelkich wykopów instalacyjnych. Wypełnia powstałe pustki bez konieczności zagęszczania.

 

Wymiana gruntu / stabilizacja gruntu / zwiększenie nośności gruntów
Pianobeton stanowi alternatywę w stosunku do kosztownych i czasochłonnych prac ziemnych głównie ze względu na swoją lekkość (przez co następuje redukcja siły nacisku na podłoże pod nim) oraz brak konieczności zagęszczania podłoża (dzięki czemu czas pracy ulega znacznemu skróceniu).
Zastosowanie pianobetonu jako podbudowy na terenach, gdzie nośność gruntu jest niska zapewnia konstrukcjom bezpieczeństwo poprzez eliminację osiadania gruntów. 

K o n t a k t :
E L A Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
PL77400 Złotów
Bługowo 47a
tel/fax +48 67 350 6383
tel. kom. +48 606 39 79 29